خبر : بیژن نجدی نویسنده ای که باید دوباره شناخت - اسپاد نیوز


لاهیجان - ایرنا - بیژن نجدی نویسنده ای با فراداستان های شاعرانه اش را باید دوباره شناخت؛ معلمی که پس از مرگ در ردیف نویسندگان تراز اول ایران قرار گرفت.