خبر : نمایشگاه فرش دستبافت و تابلو فرش - اسپاد نیوز


نمایشگاهی از تولیدات فرش دستباف و تابلو فرش ایرانی در فرهنگسرای اشراق برپا شده است.