خبر : ساماندهی کارتن خواب‌ها در اتوبوس - اسپاد نیوز


رئیس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از لزوم راه اندازی۴۲ گرمخانه در هر منطقه خبر داد.