خبر : داوران بوکر ۲۰۱۹ انتخاب شدند - اسپاد نیوز


نام یک پیانیست و آهنگساز انگلیسی در میان هیئت داوران جایزه بوکر 2019 دیده می‌شود.