خبر : از مجید پول گرفتم تا با ماشین بکوبم به مادرش - اسپاد نیوز


پسری جوان به نام مجید چندی قبل به پلیس آگاهی استان فارس رفت و از ناپدیدشدن مادرش به نام فرزانه خبر داد.