خبر : حمله به ستاره سنگالی بعد از شب ناامیدکننده/ سادیو! تو لیاقت شماره 10 لیورپول را نداری! - اسپاد نیوز


موقعیت از دست دادن های متعدد سادیو مانه، مهاجم لیورپول، ممکن بود منجر به حذف شدن شاگردان کلوپ از چمپیونزلیگ شود.