خبر : کمیته اخلاق چه رایی در مورد قلعه نویی می دهد؟ - اسپاد نیوز


امیر قلعه نویی بعد از مصاحبه علیه علیرضا فغانی به کمیته اخلاق احضار شد.