خبر : از سرگیری لیگ برتر بسکتبال با جدال مدعیان در جنوب - اسپاد نیوز


لیگ برتر بسکتبال دوباره از فردا (پنجشنبه) آغاز می شود و در حساس ترین مسابقه پتروشیمی و شیمیدر باهم پیکار می کنند.