خبر : مسابقات تکواندو گرنداسلم| برتری سجاد مردانی در گام نخست - اسپاد نیوز


نماینده سنگین وزن تکواندو ایران در نخستین گام خود در مسابقات گرنداسلم به برتری دست یافت.