خبر : 250 هزار داوطلب سلامت در کشور فعالیت می کنند - اسپاد نیوز


زاهدان - ایرنا - رئیس اداره توسعه پایدار معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و درمان گفت: 250 هزار داوطلب سلامت در کشور در مراکز بهداشتی درمانی و شبکه های زیر پوشش وزارت بهداشت همکاری می کنند.
دستور رئیس پزشکی قانونی برای تسریع در رسیدگی پرونده آسیه پناهی ایده برچیدن پل حافظ، رنگ و بوی اجرایی گرفت خوشبختانه در آتش سوزی خائیز درختان کمتر آسیب دیده اند کویر ابوزیدآباد آران وبیدگل گرفتاردر طوفان بی تدبیری مدیران افزایش ۱۵ درصدی حق عائله مندی بازنشستگان کشوری گسل‌های مشاء و ری مطالعات لرزه‌شناسی نشده‌اند نگرانی از افزایش دوباره کرونا در پایتخت/ انتقاد به پاسخ یک تذکر ساخت مسکن برای خانوارهای دارای عضو معلول تا پایان امسال فرایند صدور پروانه اشکالات متعدد دارد قتل شهروند سیاه پوست امریکایی نقض فاحش حقوق بشر است