خبر : روزی روزگاری او موتور سوار بود - اسپاد نیوز


اردبیل - ایرنا - عکس بزرگی از او در کنار خیابان بر روی پوستری با زمینه سیاه خودنمایی می کند، زیر تصویر جوانی بلند بالا با لباس موتورسواری و کلاه ایمنی به دست جمله 'حلالم کنید' نوشته شده است.
دستور رئیس پزشکی قانونی برای تسریع در رسیدگی پرونده آسیه پناهی ایده برچیدن پل حافظ، رنگ و بوی اجرایی گرفت خوشبختانه در آتش سوزی خائیز درختان کمتر آسیب دیده اند کویر ابوزیدآباد آران وبیدگل گرفتاردر طوفان بی تدبیری مدیران افزایش ۱۵ درصدی حق عائله مندی بازنشستگان کشوری گسل‌های مشاء و ری مطالعات لرزه‌شناسی نشده‌اند نگرانی از افزایش دوباره کرونا در پایتخت/ انتقاد به پاسخ یک تذکر ساخت مسکن برای خانوارهای دارای عضو معلول تا پایان امسال فرایند صدور پروانه اشکالات متعدد دارد قتل شهروند سیاه پوست امریکایی نقض فاحش حقوق بشر است