خبر : طرح تفکیک دوره در 205 مدرسه ابتدایی کردستان اجرا شد - اسپاد نیوز


سنندج ایرنا - معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان گقت: در سال تحصیلی جاری طرح تفکیک دوره ای (3-3) در 205 مدرسه ابتدایی این استان اجرا شده است.