خبر : دست اندازهای سیاسی در فرایند تشکیل کابینه جدید عراق - اسپاد نیوز


تهران- ایرنا- عادل عبدل مهدی نخست‌وزیر عراق این روزها تلاش بسیاری برای تکمیل کابینه خود می کند، اما سهم خواهی برخی از جریان های سیاسی عراق سبب شده است او در چینش کابینه جدیدش با چالش روبرو شود.