خبر : کانادا مدیر مالی هواوی را به قید وثیقه آزاد کرد - اسپاد نیوز


دادگاهی در کانادا روز چهارشنبه مدیر ارشد مالی شرکت چینی هواوی را به قید وثیقه آزاد کرد.