خبر : خبر درگذشت دانایی فرد در توییتر فیفا - اسپاد نیوز


صفحه رسمی فیفا در توییتر خبر درگذشت ملی پوش سال های دور فوتبال ایران را پوشش داد.