خبر : 4 استاندار باقی‌مانده به زودی انتخاب‌ می‌شوند - اسپاد نیوز


وزیر کشور از انتخاب استانداران باقی مانده طی هفته آینده خبر داد.