خبر : عکس: نماینده کلیمیان با تسبیح آمد - اسپاد نیوز


سیامک مره‌صدق نماینده هم‌وطنان کلیمی در مجلس شورای اسلامی نیز در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد.