خبر : توکلیان: تعاملات مناسب فدراسیون‌های کشتی ایران و آمریکا همچون گذشته ادامه پیدا می‌کند - اسپاد نیوز


رابط رسمی فدراسیون‌های کشتی ایران و آمریکا گفت: تعاملات مناسب بین فدراسیون‌های ایران و آمریکا بعه‌نوان دو قطب اصلی کشتی دنیا همچون گذشته به شکل مناسبی ادامه می‌یابد.