خبر : اکسپو 2025 اوساکا ژاپن، فرصتی برای ایران - اسپاد نیوز


پکن- ایرنا- اکسپو 2025 اوساکا به عنوان یکی از بزرگترین نمایشگاه های صنعت و فناوری جهان، فرصت و ظرفیت بزرگی برای معرفی توانمندی های جمهوری اسلامی ایران است نمایشگاهی که قرار است به مدت 6 ماه دایر باشد و بر اساس پیش بینی ها، دستکم 30 میلیون نفر از آن بازدید کنند.