خبر : تحلیل نشنال اینترست از عملکرد بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا - اسپاد نیوز


تهران - ایرنا - «بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا» قرار بود تا سنگ بنای طرح «یک کمربند، یک جاده» باشد اما در سه سال نخست ازشروع این پروژه تنها یک میلیارد دلار برای این طرح توسط بانک مذکور اعطا شده است.