خبر : قطرِ خائن با ایران همکاری می کند - اسپاد نیوز


روزنامه سعودی عکاظ: قطرِ خائن با ایران همکاری می کند؛ می خواهد به برادرانش ضربه بزند / نباید روابط مان را با این کشور عادی کنیم...