خبر : توسعه فرهنگی لازمه توسعه و پیشرفت کشور است - اسپاد نیوز


معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: توسعه فرهنگی، زیر ساخت و لازمه توسعه و پیشرفت کشور به شمار می رود.