خبر : جدیدترین راهکار دولت درباره یارانه ها - اسپاد نیوز


عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست هیئت دولت که امروز ۲۱ آذر برگزار شد، از جدیدترین تصمیمات دولت درباره یارانه ها حرف زد.