خبر : یک دقیقه سکوت برای دانایی فرد در دیدار استقلال و پدیده - اسپاد نیوز


دیدار روز پنجشنبه آبی پوشان تهرانی و پدیده با یک دقیقه سکوت آغاز می شود.