خبر : 4 گزینه مدعی برای یک انتخاب شفر برابر پدیده - اسپاد نیوز


سرمربی استقلال برای خط حمله خود 4 گزینه با شرایط مختلف را در اختیار دارد.