خبر : توکلیان: ۲ کشور صاحب نام کشتی تعامل خوبی با هم دارند/ تکذیب شایعه قطع رابطه کشتی ایران و آمریکا - اسپاد نیوز


رابط فدراسیون های کشتی ایران و آمریکا بر ادامه تعامل ۲ کشور در این رشته تاکید کرد.