خبر : ماندگار شدن کارتن‌خواب‌ها در گرم‌خانه‌های شبانه‌روزی شهرداری/ وجود ۱۷گرمخانه با ظرفیت ۲هزارنفر - اسپاد نیوز


بنا به گفته مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی زیرساخت مناسب جهت ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی نداریم.