خبر : توان شرکت های بومی در حوزه عمرانی باید مورد توجه قرار بگیرد - اسپاد نیوز


قزوین – ایرنا – استاندار قزوین گفت: باید استفاده از توان شرکت های بومی در اجرای طرح های عمرانی مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار بگیرد.