خبر : انعکاس خبر درگذشت دانایی فرد در فیفا - اسپاد نیوز


صفحه فیفا در توییتر خبر درگذشت ایرج دانایی فرد را منعکس کرده است.