خبر : شتاب در ساخت جاده ترانزیتی درگز در دستور کار وزارت راه است - اسپاد نیوز


مشهد- ایرنا- معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: وزارت راه و شهرسازی شتاب دادن به بخش باقیمانده از ساخت جاده ترانزیتی جدید درگز - کبکان - دوغایی را در شمال این استان در دستور کار خود قرار داده است.