خبر : صادرات صنایع نساجی 28 درصد رشد داشت - اسپاد نیوز


بروجرد - ایرنا - مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات صنایع نساجی کشور در سال جاری 28 درصد رشد داشته است.