خبر : مواد شیمیایی موجود درگوشت قرمز سبب بروز بیماری قلبی می شود - اسپاد نیوز


تهران – ایرنا - محققان آمریکایی دریافتند مصرف مستمر گوشت قرمز منجر به انباشت مواد شیمیایی در بدن و بروز بیماری های قلبی می شوند.