خبر : وزیر اسبق بازرگانی: ۶۶ درصد تحریم‌ها در جهان شکست خورده‌اند - اسپاد نیوز


از مجموع تحریم‌هایی که سازمان‌ها یا کشورها تا امروز استفاده کرده‌اند نزدیک به ۶۶ درصد آنها با شکست روبه‌رو شده‌اند یعنی تنها یک سوم تحریم‌ها موفق عمل کرده‌اند