خبر : موافقت‌ روحانی با افزایش اعتبارات مددجویان‌ - اسپاد نیوز


رئیس جمهور با درخواست رئیس کمیته امداد با افزایش اعتبارات این نهاد متناسب با نرخ تورم ۹۷ موافقت کرد. این درخواست با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام شده است.