خبر : توهین روزنامه اصلاح‌طلب بهار به رهبر انقلاب - اسپاد نیوز


این روزنامه صحبت اخیر روحانی رو که گفته بود "تو از اسلام چه میفهمی رو ؟" این طوری منتشر کرده که به مخاطب خود القا کند که منظور روحانی از این حرف رهبر انقلاب است