خبر : صنایع تبدیلی و آموزش نیاز اصلی مدیریت جامع حوزه های آبخیز است - اسپاد نیوز


سنندج - ایرنا - نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط با محصولات بومی و آموزش بهره برادران از نیازهای اصلی موفقیت طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیز در استان هایی مانند کردستان است.