خبر : هفت هزار میلیارد ریال به اجرای طرح های آبخیزداری اختصاص یافت - اسپاد نیوز


سنندج - ایرنا - رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح های مدیریت جامع حوزه آبخیز مناطق مختلف کشور امسال هفت هزار میلیارد ریال اعتبار گرفته است.