خبر : بازی بوکس مشت آهنین (برای اندروید) - Iron Fist Boxing 5.6.1 Android - اسپاد نیوز


دانلود بازی بوکس مشت آهنین (برای اندروید) Iron Fist Boxing 5.6.1 Android nbsp; nbsp; nbsp; حاضر هستید شما را با یک بازی ورزشی برای اندروید آشنا کنیم؟ البته سبک ورزشی این بازی تا حد زیادی به خشونت کشیده شده و از حالت نرمال خارج شده است! باید خود را برای پرتاب ضربات سنگین بوکس آماده کنید و حتی شاید خودتان مورد اصاب این ضربات را از جانب حریفتان باشید! این بازی طرفداران زیادی داشته و میلیونها بار توسط کاربران دنیا دانلود و نصب شده است. شما به عنوان یک داوطلب مبارزه بوکسینگ، وار