خبر : ارسال تصاویر مریخی توسط «اینسایت» - اسپاد نیوز


آژانس فضایی آمریکا تصاویر گرفته شده توسط مریخ‌نورد «اینسایت» را منتشر کرد.