خبر : رد ادعای وزیر نیرو توسط وزیر آموزش و پرورش - اسپاد نیوز


سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه امروز ۲۱ آذر هیئت دولت در جواب سوال خبرنگاری که درباره ادعای وزیر نیرو پرسیده بود، پاسخ جالبی داد.