خبر : روز دانشجو در دانشگاه علوم انتظامی امین - اسپاد نیوز


ویژه برنامه روز دانشجو در دانشگاه علوم انتظامی امین با حضور سردار حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی صبح امروز شنبه 16 آذر برگزار شد.