خبر : سقوط مجدد یک جنگنده هندی در مرز پاکستان - اسپاد نیوز


یک جنگنده میگ 21 هندی که گفته می‌شود در حال انجام پروازهای معمول در نزدیکی حریم هوایی پاکستان بود،…