خبر : Genies Gems – Jewel Gem Matching Adventure v62.55.105.02251549 - اسپاد نیوز


در ماجراهای بازی پازل محسورکننده Genies #38; Gems آرزوها به حقیقت می‌پیوندند! دزدان گنج کاخ را به سرقت برده‌اند! به جنی و روباهش به نام تریکس کمک کنید و در دنیاهای جادویی برای بازیابی عتیقه‌های گم‌شده، شمش‌های طلا و کلیدهای محسور شده به سفر بپردازید. تطبیق‌های هوشمندانه انجام دهید تا در مسیر بمانید و همزمان [#8230;]