خبر : پیش‌بینی طغیان ملخ صحرایی به 3 استان جنوبی ایران - اسپاد نیوز


مسیر عبوری ملخ های صحرایی از خاک ایران به نحوی است که بخش عمده ریزش‌ها در استان هرمزگان اتفاق می افتد.