خبر : مسکن در چین 10.4 درصد گران شد - اسپاد نیوز


میانگین قیمت مسکن در چین در 12 ماهه منتهی به فوریه 2019 بالغ بر 10.4 درصد افزایش یافت.