خبر : آمریکا 6 نیروگاه برق هسته‌ای در هند می‌سازد - اسپاد نیوز


آمریکا توافق کرده در تلاشی برای تقویت بیشتر همکاری‌های امنیتی و هسته‌ای در پایان نهمین دور گفتگوهای امنیتی استراتژیک هند_آمریکا، 6 نیروگاه برق هسته ای در هند بسازد .