خبر : شش مایل نشتی نفت در آب‌های فرانسه پس از غرق شدن کشتی ایتالیایی - اسپاد نیوز


مقامات فرانسه سعی دارند هرچه سریعتر یک نشتی بزرگ نفت را در ساحل بریتانی تمیز کنند، این نشتی پس از غرق شدن یک کشتی باری ایتالیایی اتفاق افتاد .