خبر : تایید دستی اسناد برای ترخیص بدون تاخیر مواد اولیه تولید - اسپاد نیوز


معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه انباشت مواد اولیه در گمرک و بندر شهید رجایی مربوط به اختلال سیستم "بیتا" است، گفت: هماهنگی های لازم برای تایید دستی اسناد جهت ترخیص کالا در حال انجام است.