خبر : وزیر راه: به هیچ کشور و سازمان بین المللی بدهکار نیستیم - اسپاد نیوز


وزیر راه و شهرسازی با بیان این کهnbsp;برای شکوفایی اقتصادی کشور باید همه ظرفیت هاnbsp;را فعال کردهnbsp;و خلاقانه از این تنگنا و تحریم عبور کنیم، گفت: بنادر کشور جای تخلیه و بارگیری صَرف نیست.