خبر : سفر عزتمندانه رییس جمهوری به عراق نشان از اقتدار ایران است - اسپاد نیوز


کرج - ایرنا - امام جمعه فردیس گفت: سفر عزتمندانه روحانی رییس جمهوری به عراق، نشان داد که این عزت و اقتدار، خاری در چشم دشمنان ایران است.